Privacyverklaring

 

1. Inleiding

De s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en wil dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan ons internetaanbod. In de regel kunt u onze website bezoeken zonder dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben. Persoonlijke gegevens worden alleen dan vastgelegd, wanneer u deze uit eigen beweging aangeeft, bijv. bij deelname aan prijsvragen, ten behoeve van te verlenen diensten, bij enquêtes of de uitvoering van een overeenkomst. De door u vrijwillig beschikbaar gestelde gegevens kunnen door s.Oliver en de aan s.Oliver gelieerde bedrijven worden gebruikt voor reclamedoeleinden per post. Dit omvat o.a. het gebruik van de gegevens door bedrijven, personen en organisaties die door s.Oliver worden ingeschakeld om het online aanbod namens ons te exploiteren en beheren. Gaat u niet akkoord met het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit herroepen - bijv. via e-mailadres info@soliver.com of via de normale post aan s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, s.Oliver-Straße 1, 97228 Rottendorf.

2. Geldigheid van de bepalingen inzake de privacybescherming

De bepalingen voor de privacybescherming gelden voor de s.Oliver-website en voor de websites van alle aan s.Oliver gelieerde bedrijven. Op de websites vindt u links naar externe bronnen, waarop onze privacyverklaring niet van toepassing is. Voor zover links naar andere aanbieders aanwezig zijn, hebben wij op de inhoud daarvan geen invloed. Daarom kunnen wij ook geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud daarvan. Voor de inhoud van deze websites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De websites waarnaar de links verwijzen, werden op het moment van plaatsing van de links op eventuele wetsovertredingen en herkenbare inbreuken op wetgevingen gecontroleerd. Onwettige inhoud was niet constateerbaar op het moment van plaatsing van de links. Een permanente inhoudelijke controle van de websites waarnaar de links verwijzen kan in alle redelijkheid niet verwacht worden zonder concrete aanknopingspunten voor inbreuken op toepasselijke wetgeving. Wanneer wetsovertredingen geconstateerd worden, worden dergelijke links per omgaande verwijderd.

3. Vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens

s.Oliver garandeert de vertrouwelijkheid van uw persoonsgerelateerde gegevens door het feit dat wij onze medewerkers verplicht hebben dergelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen, dat onze veiligheidsvoorzieningen aan de actuele stand van de techniek voldoen en dat onze bedrijfsinterne manager voor de privacybescherming en de interne controleafdeling toezien op de naleving van de privacywetgeving.

4. Gebruik van u persoonlijke gegevens

De persoonsgerelateerde gegevens die u ons via een website meedeelt (bijv. uw naam, adres of e-mailadres) worden alleen gebruikt voor correspondentie met u en voor de doeleinden waarvoor u ze ter beschikking heeft gesteld.

Wij sturen u met alle plezier op maat gesneden informatie uit de wereld van s.Oliver. Voor zover u daar uitdrukkelijk mee akkoord gegaan bent, worden uw gegevens door ons ook vastgelegd, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor marketingacties (vooral voor onze Newsletters, SMS-berichten en telefonische acties) en doorgestuurd naar door ons ingeschakelde derden om de gegevens daar op te slaan, te verwerken en te gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden in opdracht van s.Oliver.

Het verdere gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden door s.Oliver kunt u op elk moment herroepen of beëindigen door een schriftelijke mededeling aan s.Oliver of via een e-mail aan info@soliver.com. Na ontvangst van uw herroeping zullen wij de verdere toezending van werving en reclame per omgaande beëindigen.

5. Gegevens die via browser-/internettechnologie doorgegeven worden

Uw bezoek aan onze websites wordt geregistreerd. Daarbij worden het actueel door uw pc gebruikte IP-adres, de datum en de uurtijd, het browsertype, het besturingssysteem van uw pc en de door u bekeken pagina's geregistreerd. Deze gegevens worden alleen met het oog op de databeveiliging vastgelegd. Een andere analyse van de gegevens, anders dan voor statistische doeleinden en in geanonimiseerde vorm, vindt niet plaats. Er worden ook geen tot personen herleidbare surfprofielen of iets dergelijks vastgelegd of verwerkt.

6. Cookies

Onze internetpagina's gebruiken op meerdere punten zogenaamde cookies. Zij dienen ervoor ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en die uw browser (lokaal op uw harde schijf) opslaat. Met behulp van deze cookies is het ons mogelijk te analyseren hoe gebruikers onze websites gebruiken. Op die manier kunnen wij de website-inhoud gericht aan de behoeften van de gebruikers aanpassen. Bovendien hebben wij door de cookies de mogelijkheid om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en haar plaatsing, bijv. op basis van de thematische belangstelling van de gebruikers, plaats te laten vinden.

Wij gebruiken twee soorten cookies: "sessioncookies" en "permanente cookies".

Sessioncookies zijn tijdelijke cookies die automatisch worden gewist, wanneer de browser wordt afgesloten.

Bij uw bezoek aan onze internetpagina's worden bovendien gegevens in permanente (persistente) cookies op uw computer opgeslagen. Deze worden automatisch van uw computer gewist, wanneer de geldigheidstermijn verstreken is of wanneer u deze voor afloop van hun geldigheidstermijn zelf wist. Alle door ons gebruikte permanente cookies vervallen binnen 6 maanden.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser in de regel echter ook wijzigen, wanneer u de informatie liever niet wilt verzenden. U kunt dan echter het aanbod van onze internetpagina niet volledig gebruiken. In hoeverre u cookies toelaat, bepaalt u zelf. Voor de toelating, weigering, inzage of verwijdering van cookies kunt u de Help-functie van uw browser gebruiken.